Menu
   STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI
WOLA ŻULIŃSKA - ŻULIN - ZAGRODY - CZECHÓW KĄT

Wola Żulińska 6a
22-351 Łopiennik Górnyhttp://www.srw-wolazulinska.pl/ZARZĄD:

Karolina Oleszczuk
- Prezes Zarządu
Dorota Pawlas
- Wiceprezes
Ewa Fyk
- Skarbnik
Justyna Retoruk
- Sekretarz
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA:


Anna Olech
- Przewodnicząca
Małgorzata Jonik
- Członek
Monika Lewczuk
- Członek
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie