Menu


MŁODZIEŻ DZIAŁA

O programie


     Nasza szkoła na początku roku szkolnego 2012/2013 przystąpiła do projektu: "Młodzież w działaniu" - program Unii Europejskiej, który pozwolił uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13 - 30 lat mogli realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Program adresowany był również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.
Program "Młodzież w działaniu" wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu", której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Cele :

     Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

Głównym tematem projektu "Zdrowo na sportowo" była edukacja poprzez sport i zajęcia na powietrzu oraz zdrowie.

W ramach projektu realizowane były warsztaty:
Warsztaty zdrowego odżywiania
Warsztaty Outdoor
Warsztaty na basenie
Warsztaty rozwoju osobistego
Warsztaty tworzenia pomocy dydaktycznych
Akcja finałowa

Warsztaty zdrowego odżywiania - mające na celu podniesienie świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania; kształtowanie wśród uczestników projektu umiejętności dbania o własne zdrowie. Na warsztatach poznawali zasady zdrowego odżywiania. Mieli okazję do poznawania smaków owoców, których nie mieli okazji wcześniej jeść, jak i sami mogli zrobić zdrowa˛ sałatkę.

Warsztaty Outdoor - gry i zabawy na powietrzu z chusta˛ klanzy, mające na celu przekazanie uczestnikom dawnych gier i zabaw na świeżym powietrzu. Razem z trenerem dzieci uczestniczyli w zabawach przygotowanych przez trenera dostosowanych do wieku dzieci i młodzieży i ich sprawności.

Warsztaty na basenie - cele warsztatów było ;
* hartowanie i wzmacnianie młodego organizm,
* pomagają dotlenić uodpornić organizm,
* zapobiegają wadom postawy


Warsztaty rozwoju osobistego - celem warsztatów było wsparcie osobiste uczestników, rozwijanie samodzielności, wytrwałości w działaniu. Wszystkie ćwiczenia i zabawy były ułożone tak, aby każdy z uczestników mógł wypowiedzieć swoje zdanie na dany temat. Uczestnicy mieli również możliwość wypowiadania swoich opinii bez obawy że zostanie ona wyśmiana.

Warsztaty tworzenia pomocy dydaktycznych - celem był rozwój manualny, przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć sportowych.

AKCJA FINAŁOWA - zorganizowanie Dnia Dziecka. W tym turniej sportowy, występy dzieci, atrakcje dla dzieci takie jak: ognisko, przejażdżka kucykiem, trampolina. W pierwszej części dzieci rywalizowały z uczniami zaproszonej szkoły. Rywalizacji sportowej towarzyszyła muzyka i doping kolegów, rodziców, społeczności lokalnej. W drugiej części na dzieci czekały pozostałe atrakcje wyżej wymienione i mecz siatkówki zorganizowany przez młodzież. Na zakończenie wręczono nagrody i upominki dla uczestników rywalizacji.

Zakończenie projektu dla uczestników - poczęstunek dla uczestników projektu oraz oraz opiekunów prawnych i zaproszonych gości. Wręczenie pamiątkowych upominków i dyplomów. Obejrzenie prezentacji ze zrealizowanych działań. Spotkania dla młodzieży z terenu gminy Łopiennik zachęcające do realizowania swoich pasji poprzez uczestnictwo w programie "Młodzież w działaniu" oraz tworzenia projektów dla młodzieży.

     

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie