NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻULINIE
      MENU

STRONA GŁÓWNA


Chcemy działać po to, aby:

Nasi uczniowie:
Byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia oraz otwarci na świat.
Mieli poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i swoje możliwości, szanowali siebie i innych,
byli samodzielni i odpowiedzialni, tolerancyjni i kulturalni.

Ich rodzice:
Chętnie posyłali swoje dziecko do szkoły.
Darzyli nas zaufaniem i mieli pewność, że ich dzieci będą miały zapewniony prawidłowy rozwój emocjonalny, intelektualny, duchowy, społeczny i fizyczny oraz aktywnie wspierali nasze działania.

Pracownicy szkoły:
Tworzyli przyjazną atmosferę i mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.

Szkoła:
Cieszyła się uznaniem w środowisku lokalnym. Prezentowała wysoki poziom nauczania i wychowania.
Stanowiła ośrodek życia kulturalnego najbliższej okolicy.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie